Begeleiding Herinrichting Hoofdstraat Oldemarkt

Voor dit project hebben wij ondersteuning geboden aan de gemeente Steenwijkerland bij de voorbereidende werkzaamheden voor het project ‘Herinrichting van de Hoofdstraat’ in Oldemarkt. De ontwerpschetsen die hiervoor waren, moesten vertaald worden naar een voorlopig ontwerp.

Om draagvlak voor de geplande werkzaamheden te creëren bij de inwoners van Oldemarkt, hebben wij het voorlopig ontwerp aan hen gepresenteerd op een door de gemeente georganiseerde informatieavond. De werkzaamheden pasten in een breder plan van de gemeente om het centrum van Oldemarkt beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken door onder andere voldoende parkeergelegenheid te creëren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Na de informatieavond werd er een werkomschrijving opgesteld en heeft Ruim de tekeningen van het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Ruim Omgevingsontwikkeling heeft vervolgens ondersteuning geboden tijdens het aanbestedingstraject.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Locatie

Oldemarkt

Contractvorm

RAW

Aanvang project

Oplevering

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.