Omgevingsmanagement Drie Bruggen Muidertrekvaart

Door de snelle ontwikkelingen van nieuwbouwwijk De Krijgsman in Muiden is een betere, toekomst-vaste ontsluiting in de zuidelijke richting noodzakelijk. Daarom worden er drie nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart aangelegd. De huidige ophaalbrug wordt vervangen door een vaste autobrug die aansluit op de zuidzijde van de Maxisweg. Voor fietsers en voetgangers wordt een tweetal beweegbare fiets- en voetgangersbruggen over de Muidertrekvaart gerealiseerd tussen het Kruitpad en de Amsterdamsestraatweg. Ook worden er aan de Maxisweg een aantal aanpassingen gedaan. Zo wordt deze verhoogd om aan te kunnen sluiten op de nieuwe vaste autobrug. Het nieuwe deel wordt aangebracht op een palenmatras. Het doel van dit palenmatras is het creëren van een zettingsvrije ondergrond.

In de tenderfase heeft Ruim Omgevingsontwikkeling in samenwerking met uitvoerende partij Reimert Bouw en Infrastructuur het winnende Plan van Aanpak opgesteld. Deze was met name gericht op het opstellen van een risico gestuurd BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Hier vandaan hebben wij deze samenwerking voortgezet in de voorbereiding en (start van de) uitvoering.

De afdeling Engineering & Ontwerp speelt een grote rol in de voorbereiding van het werk, bijvoorbeeld in de detailengineering van de verschillende bruggen en bij het creëren van een tijdelijke bypass. Onze omgevingsmanagers zetten zich in om bewoners en verkeersdeelnemers goed en tijdig (zowel digitaal als analoog) te informeren over de planning en fasering.
Voor Ruim Omgevingsontwikkeling een mooie kans om de verschillende expertises die wij in huis hebben samen te laten komen in een bijzonder project.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Reimert Bouw en Infrastructuur

Locatie

Muiden

Contractvorm

Aanvang project

Oplevering

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.