Ontwerp Orlyplein Amsterdam

Het Orlyplein voor station Sloterdijk heeft afgelopen jaar een volledige transformatie ondergaan. Het nieuwe plein is ontworpen vanuit een co-creatie met onder meer lokale ondernemers, gebruikers, bewoners en de gemeente Amsterdam. Samen hebben zij nagedacht over de optimale invulling van het plein. Omdat het ontwerp op deze manier vanuit de samenwerking tot stand is gekomen heeft het Orlyplein op 9 juni 2016 van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Zwaluw uitgereikt gekregen. Deze prijs is voor overheden, bedrijven of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen; iets waar het Orlyplein een goed voorbeeld van is.

Ruim Omgevingsontwikkeling heeft onder meer berekeningen uitgevoerd en uitvoeringstekeningen opgesteld voor de aanpassingen aan het Orlyplein . De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een bestek op de markt geplaatst waarbij meerdere onderdelen tijdens de uitvoering nog ontworpen moesten worden. Aannemer de Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw uit Lelystad heeft het werk uitgevoerd. Het ontwerp van het Orlyplein is genomineerd voor de Landezine Award; Ruim is trots om aan dit project bijgedragen te hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim Omgevingsontwikkeling heeft de volgende werkzaamheden voor de aanpassingen aan het Orlyplein uitgevoerd:

  • Het berekenen en detailleren van de afwatering op het betondek;
  • Detaillering van de paden;
  • Berekenen van de waterafvoer;
  • Maken van een hoogteplan voor de verharding en de groenvoorzieningen;
  • Uitvoeringstekeningen opstellen;
  • Opstellen van een BLVC-plan voor de uitvoering.

Projectgegevens

Opdrachtgever

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw - voor gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Contractvorm

Aanvang project

Oplevering

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.