Omgevingsmanagement Hessenweg Leusden

Begin maart van dit jaar is Ruim Omgevingsontwikkeling gestart met het uitvoeren van het omgevingsmanagement bij de werkzaamheden aan de Hessenweg; een langgerekte, vooral door landbouwverkeer veel gebruikte, weg tussen Stoutenburg en Achterveld. Het werk omvat het vervangen van de verharding, zowel op het fietspad als op de rijbaan, en het vervangen van de pers- en waterleiding. Reimert Bouw en Infrastructuur voert het werk in opdracht van Gemeente Leusden uit.

Tijdens de bouwteamfase lag het ontwerp al op tafel; het ging hierbij met name om optimalisatie van planning en fasering van het werk. In het ontwerp is de door ons geboden oplossing om de veiligheid van fietsers te borgen ook verwerkt. Door het fietsverkeer met veilige afzettingen, middels een halve rijbaanafzetting, over de rijbaan te leiden konden wij garanderen dat fietsers altijd doorgang hebben. Hierbij werd het gemotoriseerde verkeer met een VRI geregeld. Een effectieve werkwijze maar, door het vele (landbouw)verkeer op de weg en bestuurders die niet altijd de ingestelde omleiding volgden, maar niet zonder uitdaging. Daarom hebben wij gedurende de werkzaamheden extra ingezet op het controleren van veilige afzettingen en verkeersmaatregelen om mogelijk onveilige situaties actief te voorkomen.

 

Met zoveel grote landbouw- en transportbedrijven in de omgeving is sterk omgevingsmanagement, juist tijdens deze afsluitingen, onmisbaar. Maar onze omgevingsmanager heeft eigenlijk van meet af aan een belangrijke rol gespeeld, zowel bij de totstandkoming van het communicatieplan, als tijdens de uitvoering. Om de vele stakeholders in de omgeving goed te informeren hebben wij per stakeholdergroep een andere communicatiestrategie geformuleerd, op maat gemaakt om optimaal in de behoefte van verschillende stakeholders te kunnen voorzien. Leuk detail is dat de Hessenweg het eerste werk is geweest waarbij wij de, inmiddels volledig ontwikkelde, Reimert Groep Omgevingsapp hebben ingezet.

Met zoveel mensen op de been bood het ons de ideale gelegenheid om, in het kader van BVP, een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hieruit bleek dat bewoners en ondernemers uit de omgeving over het algemeen erg tevreden waren over hoe de werkzaamheden tot dan toe waren verlopen. Er werd veel begrip getoond voor de overlast die de werkzaamheden veroorzaakten, omdat deze nu eenmaal nodig waren en het eindresultaat zwaarder weegt dan de hinderbeleving. En ook het omgevingsmanagement door Ruim Omgevingsontwikkeling kreeg de nodige complimenten: mensen waren zeer tevreden over de duidelijke en tijdige communicatie die wij tijdens de werkzaamheden hebben geboden. De veiligheid rond het werkgebied zorgde voor gemengde gevoelens, maar de tendens was wel dat er alles aan werd gedaan om met name de fietsers zo veilig mogelijk gebruik te laten maken van de weg.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Reimert Bouw en Infrastructuur i.o.v. gemeente Leusden

Locatie

Leusden

Contractvorm

RAW

Aanvang project

Oplevering

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.