Engineering en bestek Tukseweg

Voor onze opdrachtgever gemeente Steenwijkerland mag Ruim Omgevingsontwikkeling het voorbereidende werk uitvoeren voor het project Herinrichting van de Tukseweg in Tuk, Overijssel.

Gemeente Steenwijkerland heeft diverse werkzaamheden gepland aan de Tukseweg in Tuk, omdat de openbare ruimte daar in slechte staat verkeert. Het gaat hierbij om het deel vanaf de Oldemarktseweg tot aan het begin van de vrijliggende fietspaden. Naast noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de weg, moet ook een deel van de riolering vervangen worden. Om twee vliegen in één klap te slaan, wordt nu de kans benut om de openbare ruimte duurzaam op te waarderen.

Belanghebbenden zijn begin 2018 uitgenodigd om via een enquête hun wensen en opmerkingen over de openbare ruimte kenbaar te maken. Op 11 juni 2018 en 17 juli 2018 zijn er op basis daarvan informatieavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn de ontwerpschetsen voor de herinrichting van de openbare ruimte besproken en afgestemd.

Voor dit werk coördineren wij alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om het werk aan te besteden. Dit omvat onder meer het organiseren van informatieavonden waar omwonenden en bedrijven rondom het werkgebied, hun wensen en belangen kenbaar kunnen maken. Het resultaat van deze avonden is een breed gedragen ontwerp dat op dit moment voor uitvoering gereed gemaakt wordt. De voorbereiding duurt tot na de zomer van 2018. De uitvoering van het werk buiten staat gepland voor najaar 2018 tot uiterlijk 1 mei 2019.

Vanuit Ruim werken wij de engineering van het werk uit. Daarnaast werken wij de tekeningen uit voor het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en het uitvoeringsontwerp. Tot slot stellen wij het bestek op dat als basis dient voor de aanbesteding. Al met al een veelomvattend werk met belangrijke taken om de herinrichting van de Tukseweg goed op de markt te brengen.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Locatie

Tuk, Overijssel

Contractvorm

Aanvang project

Oplevering

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.