Naarden – Bussum

Herinrichtingrichting station Naarden-Bussum – Het spoor rondom station Naarden-Bussum is recentelijk klaargemaakt voor de toekomst. Om efficiënter te kunnen rijden zijn overbodig geraakte sporen en wissels verwijderd. Aan de westzijde van het station is hierdoor ruimte ontstaan voor een nieuwe ingang. Reimert Bouw en Infrastructuur start medio oktober in opdracht van Prorail met de realisatie van deze nieuwe entree.

Monumentaal station
De realisatie van de westelijke entree en de renovatie van het station zijn onderdeel van een groter project waarbij het hele stationsgebied een opknapbeurt krijgt. In een eerder stadium zijn ook de gevel en de zijvleugels van het monumentale station gerenoveerd. Tot nu toe had het station alleen een entree aan de oostelijke zijde. Via de westzijde is het perron nu alleen te bereiken via een onderdoorgang. Het hoofddoel van het project is daarom ook het realiseren van een comfortabel en volwaardig entreegebied aan de westzijde van het station. De ruimte die is vrijgekomen na verwijdering van de sporen moet functioneel en kwalitatief hoogwaardig worden ingevuld. Station Naarden-Bussum is namelijk één van de topstukken van de ‘Collectie’. Een verzameling van vijftig stationsgebouwen die zijn aangewezen als gebouwen die vanwege hun cultuurhistorische waarde met extra aandacht behandeld dienen te worden (Beeldkwaliteitsplan Arcadis). John Nieuwstad, bouwmanager van ProRail zegt: “De nieuwe entree draagt bij aan de toegankelijkheid van het station. Het station wordt beter bereikbaar en men kan straks vanaf de westzijde zo de perrons op lopen vanaf het aangrenzende stationsplein.” Daarnaast wordt het nieuwe stationsplein straks een echte beleving voor reizigers én omwonenden.

Halteperron
De werkzaamheden voor het project zijn opgesplitst in twee hoofdonderdelen: het halteperronsysteem en de weginfrasystemen. Het onderdeel halteperron bevat onder andere de vernieuwing van de perronoutillage (straatmeubilair, bewegwijzering, leuningen en perron overkappingen) en het aanbrengen van groenvakken aan de beide uiteindes van het perron. Ook het verwijderen van de keerwanden en het aanbrengen van de trap naar het perron vallen onder deze werkzaamheden. De voormalige ingang van de onderdoorgang wordt dichtgemetseld, de tunnel dient in het vervolg alleen nog als verbinding tussen de oost- en westzijde van het station. Aansluitend wordt de nieuwe ingang gerealiseerd.

Weginfrasysteem
De weginfrasystemen worden gerealiseerd in 11 fases, waarin eerst de huidige situatie wordt verwijderd en vervolgens de nieuwe situatie wordt aangebracht. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Gooise Meren. “Het realiseren van de verschillende fasen van de weginfrasystemen vormen de grootste uitdaging binnen dit project. We combineren hier veel verschillende disciplines zoals het aanbrengen van kabels en leidingen, riolering, straatwerk en openbare verlichting. Daarnaast moeten wij onze werkzaamheden afstemmen met derden zoals de nuts-partijen, de werkzaamheden rondom de perrons en de werkzaamheden op het P+R terrein”, aldus Jelle van der Schaaf, projectmanager bij Reimert Bouw en Infrastructuur.

Waterinfiltratiesysteem
Het nieuw in te richten stationsplein wordt voorzien van een waterinfiltratiesysteem. “Dit waterinfiltratiesysteem voorkomt onnodige belasting van het riool doordat regenwater vanaf de verharding direct evenredig wordt verspreid over de bodem. Dit voorkomt waterschade bij veel regen in korte tijd maar voorkomt tegelijkertijd uitdroging van de bodem in perioden van weinig neerslag. Door middel van het waterinfiltratiesysteem garanderen wij dat we invulling geven aan het stationsgebied als ‘groene schakel’ tussen de villawijken in de directe omgeving’’, vertelt Edward Franken, technisch manager bij Reimert Bouw en Infrastructuur.

Reimert start in oktober met de werkzaamheden voor de realisatie van de westelijke stationsentree. Volgens planning duren de werkzaamheden aan de westelijke entree tot juni 2022.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Reimert Bouw en Infrastructuur i.o.v.

Locatie

Naarden-Bussum

Contractvorm

Design & Construct (UAV-GC)

Aanvang project

5 oktober 2022

Oplevering

30 juni 2022

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.