Begeleiding en advies bij ontwikkeling Lievingerveld

In opdracht van Noaberschap Lievingerveld in Drenthe mag Ruim Omgevingsontwikkeling het voorbereidende werk uitvoeren voor de ontwikkeling van hun nieuwbouwwijk (nabuurschap) Lievingerveld. Een bijzondere samenwerking omdat Lievingerveld, écht een project is voor en door de bewoners. Slechts beperkt door enkele spelregels vanuit de gemeente staat het de (toekomstige) bewoners vrij om de wijk in te richten zoals zij dit voor zich zien. Een project met eindeloze mogelijkheden, iets wat Ruim Omgevingsontwikkeling heel goed past.
Bij de ontwikkeling van een nieuw woongebied komen veel details kijken. Ruim Omgevingsontwikkeling biedt bij het project Lievingerveld advies en begeleiding in brede zin, zoals bij het afstemmen van uitgangspunten en eisen met de gemeente Midden-Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Op basis hiervan pakken wij de engineering en het opstellen van ontwerptekeningen en bestek op ter voorbereiding van het bouwrijp maken van het projectgebied.

Naast het opstellen van het Programma van Eisen en de verschillende tekeningen, biedt Ruim ook ondersteuning bij de aanvraag van de nodige vergunningen en het afstemmen met nutspartijen en derden. Hierbij coördineren wij ook de uitvoering van verschillende onderzoeken naar Flora & Fauna, maar ook bij hoogtemetingen, sonderingen en het opstellen van het rioleringsplan.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Noaberschap Lievingerveld in Drenthe

Locatie

Lievingerveld

Contractvorm

Aanvang project

Oplevering

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.