Na een succesvolle samenwerking in de tenderfase, zal Ruim Omgevingsontwikkeling in opdracht van de Reimert Groep ook het omgevingsmanagement uit bij het project Herinrichting Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam. Hierbij is gezamenlijk een standaard werkwijze binnen de door opdrachtgever Gemeente Amsterdam voorgestelde fasering gecreëerd. Het doel: de kans op hinder door beperking van bereikbaarheid tot een minimum beperken.