Bij de herinrichting van de Eerste Oosterparkstraat heeft de gemeente Amsterdam de doelstelling om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijke eis in de aanbesteding was dan ook dat vooral ondernemers tijdens de uitvoering optimaal kunnen blijven functioneren. In de tenderfase heeft Ruim Omgevingsontwikkeling hierin een belangrijke rol gehad; het plan heeft hoog gescoord op ‘de werkwijze met oog op beperken overlast’.

Omgevingsmanager Ruim

Ook in de uitvoering is voor Ruim een rol weggelegd: onze omgevingsmanager werkt (in opdracht van Reimert Bouw en Infrastructuur) nauw samen met een omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam. De korte lijn tussen deze twee omgevingsmanagers zorgt ervoor dat bijkomende uitdagingen worden aangepakt.

De herinrichting betreft een complex project gezien de beperkte ruimte midden in Amsterdam. De straat wordt geheel opnieuw ingedeeld met andere wegbreedtes van het fietspad, het voetpad, de rijbaan en parkeerplaatsen. Daarnaast vernieuwen we het riool. We hebben te maken met een dynamische omgeving en een mix aan stakeholders zoals bewoners en veel verschillende ondernemers.

Belangen stakeholders

Het is van belang om bij een langlopend project als deze de belangen van alle betrokkenen te blijven inventariseren, aangezien deze aan verandering onderhevig zijn. Zo kunnen levertijden van supermarkten bijvoorbeeld gaandeweg wijzigen. Bij de start van de uitvoering bezocht onze omgevingsmanager daarom bij het aantreden van een nieuwe fase alle stakeholders om hun belangen in kaart te brengen. Daarnaast vond, voor de uitbraak van COVID-19, elke maandagmiddag een inloopspreekuur plaats. Hiermee creërden we laagdrempelig contact: de omgeving kon voor vragen terecht bij de uitvoerder en omgevingsmanager in de keet.

Het blijven functioneren van stakeholders is van groot belang en in de doelstelling benadrukt. Met de huidige situatie omtrent COVID-19 is dit belang uitdagender én belangrijker geworden. In eerste instantie bracht de situatie voordelen voor ons werk mee door de rust op straat. Dat is nu wel anders:

“Wanneer (horeca)ondernemingen uiteindelijk weer de deuren mogen openen, is het van groots belang dat zij geen belemmering ondervinden als gevolg van onze werkzaamheden. Daarom is het omgevingsmanagement nu van nog groter belang.” – Omgevingsmanager Ruim.