Fietstunnels Doornsteeg Nijkerk

Ruim Omgevingsontwikkeling ondersteunt het project ‘Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk‘ bij het uitwerken van het uitvoeringsontwerp en in het project- en omgevingsmanagement. Onze opdrachtgever Reimert Bouw en Infrastructuur heeft het werk gegund gekregen van gemeente Nijkerk. De tunnels zijn in samenwerking met Architectenbureau Wurck ontworpen.

De te realiseren fietstunnels zullen nieuwbouwwijk de Doornsteeg via de Arkemheenweg en de Ambachtsstraat verbinden met de rest van Nijkerk. Omdat de tunnels als het ware de rode loper van de Doornsteeg worden, is het belangrijk dat deze visueel en ruimtelijk in de omgeving passen, maar bovenal dat gebruikers zich hier veilig voelen. Bij het ontwerpen van de Arkemheentunnel en de Ambachtstunnel is het gevoel van thuiskomen, een gevoel van veiligheid en geborgenheid, centraal gesteld. Hieruit zijn twee tunnels ontstaan die duidelijk familie van elkaar zijn, maar die ook hun eigen identiteit hebben. Op basis van onze uitgangspunten voor sociale veiligheid (een open perspectief, een lichte beleving, een groene uitstraling en aansluiting bij de identiteit van de wijk) zijn er twee tunnels ontworpen waarmee een duidelijke verbinding gemaakt wordt tussen de landschappelijke en stedelijke aspecten van de omgeving.

 

Aan de oostzijde sluit de Arkemheentunnel aan op de woningen van nieuwbouwwijk de Doornsteeg en aan westzijde op de centrale weg door de wijk, de Allee. Om het stedelijke karakter aan de ene kant en het landschappelijke karakter aan de andere kant met elkaar te verbinden is de tunnel asymmetrisch ontworpen. De oostelijke keerwand is zo ontworpen dat de kleur van het metselwerk aansluit bij het kleurenpalet van de wijk. Met het reliëf in het metselwerk is het ritme van de bomen op de Allee weerspiegeld.

De Ambachtstunnel verbindt nieuwbouwwijk de Doornsteeg, die zich kenmerkt door haar open en groene karakter, met het centrum van Nijkerk. Het aansluitende fietspad wordt bovendien omringd door een waterpartij en een fietsparcours, wat zorgt voor een open gevoel. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving hebben wij hier gekozen voor een symmetrisch ontwerp met groene taluds aan beide kanten. Zo reflecteert het groene karakter van de entree het landschappelijke, parkachtige karakter van de omgeving.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Reimert Bouw en Infrastructuur

Locatie

Nijkerk

Contractvorm

Aanvang project

Oplevering

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.