Vernieuwen Zaanbrug

Ruim Omgevingsontwikkeling heeft in opdracht van Reimert Bouw en Infrastructuur het plan van aanpak geschreven voor het project Vernieuwen Zaanbrug. Dit plan kwam in 2020 als winnend plan uit de bus. . De Zaanbrug ligt tussen Wormer en Wormerveer en is gedeeld eigendom van de gemeenten Wormerland en Zaanstad. Provincie Noord-Holland is de opdrachtgever en voert namens de gemeenten de regie over de vernieuwing van de Zaanbrug. Reimert is de uitvoerende aannemer en werkt binnen dit project nauw samen met HSM Steel Structures uit Schiedam en Gebr. Beentjes GWW uit Uitgeest. Ruim Omgevingsontwikkeling verzorgt het projectmanagement en het omgevingsmanagement. Samen vormen we het projectteam. Gedurende het gehele project is er een nauwe samenwerking tussen ons projectteam en het projectteam van de Provincie en de twee gemeenten.

Om de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren voor de grotere binnenvaartschepen en de groei in transport zo goed mogelijk te faciliteren is het programma Vaart in de Zaan in 1997 opgestart. De nieuwe Zaanbrug wordt een traditionele Hollandse ophaalbrug. Voor de scheepvaart wordt de doorvaarthoogte ten opzichte van de huidige situatie (2,35 m) verruimd naar 3 meter, zodat de brug minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte wordt vergroot van 12 naar 16,5 meter. Aan weerszijden komen vrij liggende, brede fietspaden en vrij liggende voetpaden. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Nu maken fietsers en voetgangers aan de oostkant van de brug nog gebruik van een gecombineerd fiets-voetpad pal langs de rijweg.

Personenauto’s, voetgangers en (brom-)fietsers kunnen tijdens de bouwperiode van de nieuwe Zaanbrug via een tijdelijke brug oversteken. Ook nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen deze brug gebruiken. Vrachtwagens worden tijdelijk omgeleid.

De provincie wil de hinder voor de scheepvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk beperken. Momenteel wordt samen met ons bekeken hoe dit het beste gedaan kan worden. Hierbij worden ook de ‘nautisch’ belanghebbenden en de scheepvaart betrokken. Op een aantal kritische momenten – zoals het inhijsen van de brugklep – wordt de vaarweg wel gestremd. Hierover wordt de beroeps- en recreatievaart natuurlijk tijdig geïnformeerd.

De Zaanbrug ligt in een drukke, intensief gebruikte omgeving. De sloop van de huidige Zaanbrug en de bouw van zowel de tijdelijke als de nieuwe Zaanbrug, gaan effect hebben op de omgeving. Daarom hebben we samen met de Provincie verschillende voorlichtingsavonden gehouden voor de bewoners rond de Zaanbrug. Inmiddels hebben wij het definitieve ontwerp voor de tijdelijke brug en de aansluitende wegen Zaanweg en Lassiestraat ter toetsing voorgelegd aan de Provincie. Momenteel leggen we de laatste hand aan het definitieve ontwerp voor de nieuwe Zaanbrug. De benodigde vergunningen worden binnenkort aangevraagd. De volgende fase zal bestaan uit de werkvoorbereiding, inkoop en het schrijven van de verschillende werkplannen.

Duurzaamheid
Provincie Noord-Holland beoogt het werk zo duurzaam mogelijk uit te laten voeren. Enkele maatregelen die wij nemen om aan deze wens tegemoet te komen zijn:
– Het hergebruik van de caissons (fundering) van de oude Zaanbrug;
– Toepassing van cementloos geopolymeer beton;
– Het verwerken van het vrijkomend betonpuin uit de oude zaanbrug tot hoogwaardige grondstoffen;
Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken voeren we een groot aantal transporten uit via het water. Dit komt zowel de bereikbaarheid als de veiligheid in de nabije omgeving ten goede.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Locatie

Tussen Wormer en Wormerveer

Contractvorm

UAV-gc

Aanvang project

1 maart 2022

Oplevering

31 december 2023

Vragen over dit project?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit project.