Ruim Omgevingsontwikkeling ondersteunt het project ‘Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk‘ bij het uitwerken van het uitvoeringsontwerp en in het project- en omgevingsmanagement! Onze opdrachtgever Reimert Bouw en Infrastructuur heeft het werk gegund gekregen van Gemeente Nijkerk. De tunnels zijn in samenwerking met Architectenbureau wUrck ontworpen.

Omgevingsmanagement

Ontwerp Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk

De te realiseren fietstunnels zullen nieuwbouwwijk de Doornsteeg via de Arkemheenweg en de Ambachtsstraat verbinden met de rest van Nijkerk. Omdat de tunnels als het ware de rode loper van de Doornsteeg worden, is het belangrijk dat deze visueel en ruimtelijk in de omgeving passen, maar bovenal dat gebruikers zich hier veilig voelen. Bij het ontwerpen van de Arkemheentunnel en de Ambachtstunnel is het gevoel van thuiskomen, een gevoel van veiligheid en geborgenheid, centraal gesteld. Hieruit zijn twee tunnels ontstaan die duidelijk familie van elkaar zijn maar die ook hun eigen identiteit hebben. Op basis van onze uitgangspunten voor sociale veiligheid (een open perspectief, een lichte beleving, een groene uitstraling en aansluiting bij de identiteit van de wijk) zijn er twee tunnels ontworpen waarmee een duidelijke verbinding gemaakt wordt tussen de landschappelijke en stedelijke aspecten van de omgeving:

 

Identiteit fietstunnel Arkemheenweg

Aan de oostzijde sluit de Arkemheentunnel aan op de woningen van nieuwbouwwijk de Doornsteeg en aan westzijde op de centrale weg door de wijk, de Allee. Om het stedelijke karakter aan de ene kant en het landschappelijke karakter aan de andere kant met elkaar te verbinden is de tunnel asymmetrisch ontworpen. De oostelijke keerwand is zo ontworpen dat de kleur van het metselwerk aansluit bij het kleurenpalet van de wijk. Met het reliëf in het metselwerk is het ritme van de bomen op de Allee weerspiegeld.

 

Identiteit fietstunnel Ambachtsstraat

De Ambachtstunnel verbindt nieuwbouwwijk de Doornsteeg, wat zich kenmerkt door haar open en groene karakter, met het centrum van Nijkerk. Het aansluitende fietspad wordt bovendien omringd door een waterpartij en een fietsparcours, wat zorgt voor een open gevoel. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving hebben wij er hier gekozen voor een symmetrisch ontwerp met groene taluds aan beide kanten. Zo reflecteert het groene karakter van de entree het landschappelijke, parkachtige karakter van de omgeving.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement: op de hoogte blijven van dit werk?

Om belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte houden van de voortgang van het werk maken wij gebruik van de Reimert Omgevingsapp. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play.

 

Bij vragen of meldingen kunt u ook direct contact opnemen met onze omgevingsmanager Floortje Goossens.

T: 06 – 20 52 43 37
E: fmgoossens@ruim.nl